Kvalitet og miljø

Kvalitet og MiljøKvalitet

Vi sikrer vores kunder kvalitet og god service, via vores interne uddannelses og kvalitetsstyringsprogrammer for vores ansatte. 
Samtidig har vi effektiviseret kommunikationen med vores kunder via nye velimplementerede metoder og værktøjer.

Miljø

Der er taget hensyn til miljøet ved valget af samtlige produkter, OL Erhvervsrengøring benytter til rengøring i din virksomhed eller ejendom.
En hel række er Svanemærkede, mens andre står på positivlister, har andre mærker eller miljøgodkendelser.
Brugen af produkterne er mindst lige så vigtig og et af kernepunkterne i OL Erhvervsrengørings miljøpolitik:
Alle medarbejdere gennemgår interne kurser i at dosere produkterne præcist – og lærer samtidig at blive bevidste om, hvordan de kan begrænse mængden af spildevand og dermed skåne naturen.
Ligesom medarbejderne orienteres om andre forhold i deres daglige arbejde, der har betydning for miljøet.