Vi støtter

OL Erhvervsrengøring tager socialt ansvar både internt overfor vores ansatte og eksternt.

Vi sponserer flg. Foreninger som alle mere eller mindre bliver drevet med en stor indsats af frivillige ansatte, som i kraft af deres arbejde kommer mange mennesker til glæde og gavn.

Vi kan med stolthed nævne flg. Foreninger:

Gigtforenning

Gigtforening

Odense - Nordøstfynskreds

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Foreningerne arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.
Foreningens medlemmer har typisk en:

  • ulykkesskade
  • whiplashskade
  • rygmarvsskade
  • polioskade

Foreningerne har en FYN kreds.
Læs mere på hjemmesiden www.ulykkespatient.dk

DH Odense

DH Odense formål:
Afdelingen er et lokalt samarbejde for DH'smedlemsorganisationer i kommunen.

DH Odense arbejder for:

  • Lige muligheder uanset handicap.
  • At handicapperspektivet bliver indtænkt i alle relevante beslutninger i alle kommunale forvaltninger.
  • At mennesker med alle typer af handicap og grader af funktionsnedsættelse skal kunne inkluderes på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil.

Røde kors Odense

Visionen: Gennem frivillighed lindrer Røde Kors menneskelig lidelse, nød og diskrimination.